Przeskocz do treści

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi warunków jakie należy spełnić, by móc wziąć udział w projektach zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, informujemy, że od 2020 roku wymagane jest zarejestrowanie rolniczego handlu detalicznego bądź sprzedaży bezpośredniej.

Beneficjenci pomocy w ramach wyżej przywołanych projektów, zgodnie z uchwałą Zarządu PgZP, powinni dokonać takiej rejestracji do 10 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii:

Sprzedaż bezpośrednia - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprzedaż bezpośrednia - Główny Inspektorat Weterynarii

Rolniczy handel detaliczny - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - Główny Inspektorat Weterynarii

21 listopada odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Delegaci PZP zebrali się w Wieńcu-Zdrój.

Celem Zjazdu było uchwalenie zmian w Statucie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Po burzliwej dyskusji przyjęto zmiany do Statutu, z których najistotniejszą jest likwidacja Rady PZP. Nowy Statut obowiązywał będzie od chwili zarejestrowania go w KRS.

Delegaci Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie brali aktywny udział w obradach Zjazdu.