Przeskocz do treści

Poniżej zamieszczamy prośbę skierowaną do pszczelarzy z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach:

DO BRACTWA PSZCZELARSKIEGO
Jeśli spotykaliście w ostatnich latach osy (np. osa dachowa, osa leśna, szerszeń europejski) w okolicy pasieki lub pracowni pszczelarskiej, sfotografujcie je (także ich gniazda) i prześlijcie zdjęcia wraz z podaniem miejscowości na adres: mikolaj.boranski@inhort.pl i pawlik@umk.pl Informacje o osach będą wykorzystane do oceny bezpieczeństwa pasiek w odniesieniu do ostatnio obserwowanych zmian klimatycznych. Prawa autorskie gwarantowane.
Z pszczelarskim pozdrowieniem,
Zespół Badawczy
Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
& Zakład Pszczelnictwa w Puławach - Instytut Ogrodnictwa

Z góry dziękuję za pomoc w dotarciu do jak największej grupy pszczelarzy.

Z poważaniem,
Mikołaj Borański

Szanowni Pszczelarze,

                W imieniu Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie przypominam Państwu o wzięciu udziału w badaniu strat pszczelich w czasie zimowli 2019/2020.

Poniżej link do kwestionariusza ankiety:

https://www.bee-survey.com/index.php/268184?lang=pl

                Obecnie pod względem liczby wypełnionych ankiet plasujemy się w czołówce krajów biorących udział w badaniu.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Mazur

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 80 lat zmarła Helena Kozioł, matka członka Zarządu PgZP Andrzeja Kozioła.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 20 maja o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym w Woli Rzędzińskiej.

Pogrążonej w żałobie rodzinie Zarząd i Biuro PgZP składa wyrazy głębokiego współczucia.

W związku z licznymi pytaniami pszczelarzy dotyczącymi możliwości dojazdu pszczelarzy do pasiek znajdujących się poza miejscem zamieszkania w okresie obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się, informujemy, że kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem od zakazu przemieszczania się przewidziano wyjątki, m. in.: przemieszczanie się w celu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakup towarów i usług z tym związanych.

Ponadto pszczelarze mogą pobrać, u właściwego ze względu na miejsce położenia pasieki, Powiatowego Lekarza Weterynarii zaświadczenie potwierdzające lokalizację pasieki, które można okazać podczas ewentualnej kontroli.