Przeskocz do treści

Zakup leków do zwalczania warrozy

Zakup leków realizowany będzie za pośrednictwem kół pszczelarzy. Pszczelarze mogą dokonywać zakupu leków w ilości nie większej niż to wynika ze stanu posiadanych rodzin pszczelich na dzień 30 września 2017 r. Dokonywać można zakupu następujących leków:

  • Apiwarol (opakowanie na 5 rodzin) – 52,00 zł
  • Biowar 500 (opakowanie na 5 rodzin) – 65,00 zł
  • Bayvarol (opakowanie na 1 rodzinę) – 18,50 zł
  • Apiguard (opakowanie na 1 rodzinę) – 24,00 zł
  • ApiLifeVar (opakowanie na 1 rodzinę) – 16,00 zł
  • Thymovar (opakowanie na 5 rodzin) – 100,00 zł

Refundacja wynosić będzie nie więcej niż 90% wartości netto zakupionych leków.

Druki z zapotrzebowaniem na poszczególne leki dostępne są u prezesów kół.