Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje projekt pn. "Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich". W ramach projektu pszczelarze mogą dokonać zakupu ciasta do podkarmiania pszczół współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 197 683,20 zł

Dotacja pozyskana ze środków WFOŚiGW wynosi: 111 120,00 zł

Już jutro odbędzie się Europejski Kongres Pszczelarski BEECOME 21, którego oficjalnym partnerem jest firma Łysoń.

Aby zarejestrować swój udział należy wejść na stronę www.beecome2021.com.

W programie:

20.11.2021 SOBOTA

13:00 – Rozpoczęcie konferencji
13:15 - Etienne Bruneau - Nowe wyzwania dla pszczelarstwa: zmiany klimatyczne i dobrostan pszczół 
14:00 - Lotta Fabricius i Linde Morawetz - Wyniki badania B-RAP

15:00 - Dr. Fani Hatjina - Wyniki ogólnoeuropejskiego eksperymentu dotyczącego interakcji genotyp-środowisko 

15:45 - dr hab. Małgorzata Bieńkowska - Czy możliwa jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na warrozę?
16:40 – Wykład sponsorowany LYSON

17:10 - Prof. Aulo Manino - Zagrożenie dla Europy ze strony Vespa velutina

18:00 - dr n. wet., lek. Wet. Anna Gajda - Choroby pszczół a zmiany klimatyczne

19:00 – Etienne Bruneau, Tadeusz Dylon, Robert Chlebo, dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. Jerzy Wilde, Lotta Fabricius, dr Piotr Mędrzycki i Tomasz Łysoń w bloku dyskusyjnym: „Zrównoważone pszczelarstwo i dobro pszczół"

20:00 – Zakończenie I części konferencji

 

 

21.11.2021 NIEDZIELA

13:00 – Rozpoczęcie konferencji

13:15 - lek. wet. Andrzej Bober - Obrót pszczołami – łatwo, czy trudno? Przepisy Unii Europejskiej (UE) i wytyczne OIE dotyczące obrotu pszczołami w obrębie i poza UE.

14:00 - dr hab. Dariusz Gerula   - Przypadek pszczelarstwa ekologicznego w Polsce i jego perspektywy na przyszłość 

15:00 - Dr. Peter Kozmus  - Pszczelarstwo w Słowenii - przykład zrównoważonego rozwoju i sukcesu 

15:45 - dr Piotr Semkiw - Sektor pszczelarski w Polsce

16:40 – Wykład sponsorowany DULCOFRUCT

17:10 - dr Piotr Mędrzycki   -  W jaki sposób pestycydy zagrażają zrównoważonemu pszczelarstwu 

18:00 -  Prof. Dr. Martin Giurfa  - Feromony pszczoły miodnej jako czynniki poznawcze: niespodziewana rola poza komunikacją wewnątrzgatunkową 

19:00 - Etienne Bruneau, Tadeusz Dylon, Robert Chlebo, dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. Jerzy Wilde, Dr. Fani Hatjina, Tomasz Kammel i Tomasz Łysoń w bloku dyskusyjnym:

"Ewolucja pszczelarstwa na przestrzeni wieków. W drodze od edukacji do innowacji"
20:00 – Zakończenie II części konferencji

 

Nie możesz jej przegapić – zarejestruj się już teraz – www.beecome2021.com

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 października, przeżywszy 78 lat, zmarł Aleksander Marzec, wieloletni członek Koła Pszczelarzy w Bochni oraz delegat na Zjazd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00216971/01 z dnia 2021-10-06 r. dotyczącego zakupu ciasta - pokarmu do dokarmiania pszczół prowadzonego w trybie podstawowym.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Koło Pszczelarzy Skrzyszów serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu tarnowskiego na szkolenia pszczelarskie, które odbędą się w Remizie OSP w Łękawicy.

 

 

Temat szkolenia 25 września 2021r.:

  1. Nawłoć- późne pożytki a przygotowanie pszczół do zimowli.
  2. Wpływ stosowania probiotyków na kondycję zdrowotną i odporność rodzin pszczelich - przegląd doniesień naukowych i doświadczeń własnych
  3. Możliwość wykorzystania dobroczynnych bakterii probiotycznych w profilaktyce zdrowotnej pszczół przed rozwojem zgnilca amerykańskiego

Żywienie pszczół i rola składników pokarmowych w zrównoważonej hodowli

Harmonogram:

  1. Rozpoczęcie 8.30
  2. Przerwa kawowa 10.30 - 10.45
  3. Przerwa obiadowa 12.30 - 13.00
  4. Zakończenie 14.30

Czytaj dalej... "Szkolenie dla pszczelarzy"