Przeskocz do treści

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy na VII Konferencję Pszczelarską w Szynwałdzie, która odbędzie się 18 lutego 2023 r.

Staramy się powrócić, do tradycyjnego, lutowego terminu, w którym zazwyczaj odbywała się konferencja. Liczymy na szerokie zainteresowanie pszczelarzy i sympatyków pszczół.

Podczas konferencji swoje stoiska zaprezentują zaproszeni wystawcy.

Do dnia dzisiejszego nie są niestety znane szczegółowe zasady realizacji projektów wsparcia pszczelarstwa w 2023 roku. Informacje płynące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dalekie są od rozstrzygnięcia wielu istotnych zagadnień. Wiele z omówionych poniżej kwestii ma na dzień dzisiejszy charakter projektów i planów. Mimo to, biorąc pod uwagę upływający czas, Zarząd PgZP podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektów na 2023 rok. Czytaj dalej... "Interwencje w sektorze pszczelarskim 2023"

Do biura PgZP wpłynęła z Polskiego Związku Pszczelarskiego oferta ubezpieczenia OC od użądleń. Suma ubezpieczenia wynosi 20 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 40 000,00 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa w porównaniu do zeszłego roku wzrosła i wynosi obecnie 7,00 zł (słownie: siedem zł 00/100) od jednej pasieki, przy czym za jedną pasiekę przyjmuje się pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich. Jeśli na jednym pasieczysku znajduje się więcej rodzin, to każde kolejne rozpoczęte 50 rodzin traktowane jest jako kolejna pasieka. Ponadto rodziny pszczele znajdujące się na różnych pasieczyskach traktowane są jako oddzielne pasieki, mimo, że liczba rodzin na każdym z nich może być niewielka. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia produktu. Składka w bieżącym roku wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście zł 00/100) niezależnie od ilości posiadanych rodzin pszczelich.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są u prezesów Kół.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są tutaj.