Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje projekt pn. "Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich". W ramach projektu pszczelarze mogą dokonać zakupu ciasta do podkarmiania pszczół.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 336 376,80 zł

Dotacja pozyskana ze środków WFOŚiGW wynosi: 180 000,00 zł

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na zakup ciasta - pokarmu do podkarmiania pszczół zakupowanego w ramach zadania „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Do konkursu oferty złożyły następujące firmy:

  1. HOLGER FOOD Sp. z o. o.
  2. P. P. H. U. ORION Jarosław Kasprzyk
  3. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o. o. Sp. K.

z czego jedna oferta nie spełniała parametrów w zakresie jakości ciasta.

W wyniku przeprowadzonej oceny punktowej konkurs wygrała firma P. P. H. U. ORION Jarosław Kasprzyk. Wartość brutto zamówienia 58 000 kg ciasta zadeklarowana przez firmę ORION wynosi 336 376,80 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 80/100).

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie przedstawi firmie ORION umowę do podpisu na zakup ciasta do podkarmiania pszczół.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej zaprasza na bezpłatne kursy kwalifikacyjne na rok szkolny 2023/2024 w zawodzie:

- Pszczelarz

- Technik pszczelarz

Zajęcia odbywać się będą w od 01. 09. 2023 r. do 20. 04. 2024 r. tj. dwa semestry, (piątek po 16:00, sobota, niedziela). Ilość miejsc ograniczona. Praktyka w pasiece miedzy pierwszym a drugim stopniem (140 h). Kurs zakończony świadectwem z możliwością zdawania egzaminu zawodowego dającego tyt. zawodowy: Pszczelarz i Technik Pszczelarz. 

Zapisy i szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły w Nawojowej, ul. Podkamienne 8, tel. 184457076.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Zarząd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie wraz z Zarządem Koła Pszczelarzy w Tuchowie zapraszają na uroczystą Mszę Św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Tuchowskiej w intencji rolników i pszczelarzy, która odbędzie się 3 lipca o godzinie 11:00 podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego.