Przeskocz do treści

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje, iż realizuje operację pn.

Warroza największym zagrożeniem współczesnego pszczelarstwa,

której celem jest podniesienie wiedzy i świadomości pszczelarzy z terenu Małopolski w zakresie dostępnych metod zwalczania warrozy.

Operacja współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokładny termin i szczegóły realizacji operacji zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym.

Partnerzy projektu: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Tarnowie, Małopolska Izba Rolnicza.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl.

Z głębokim żalem zawiadamiamy , że dnia 13 czerwca 2020 r., przeżywszy 73 lata zmarł Władysław Sukiennik, wieloletni Prezes Koła Pszczelarzy w Tuchowie, członek honorowy Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie.

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 15 czerwca o godz. 15:00 w Kościele Parafialnym p. w. Św. Jakuba Ap. w Tuchowie.

Pogrążonej w żałobie rodzinie Zarząd i Biuro PgZP składa wyrazy głębokiego współczucia.

Poniżej zamieszczamy prośbę skierowaną do pszczelarzy z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach:

DO BRACTWA PSZCZELARSKIEGO
Jeśli spotykaliście w ostatnich latach osy (np. osa dachowa, osa leśna, szerszeń europejski) w okolicy pasieki lub pracowni pszczelarskiej, sfotografujcie je (także ich gniazda) i prześlijcie zdjęcia wraz z podaniem miejscowości na adres: mikolaj.boranski@inhort.pl i pawlik@umk.pl Informacje o osach będą wykorzystane do oceny bezpieczeństwa pasiek w odniesieniu do ostatnio obserwowanych zmian klimatycznych. Prawa autorskie gwarantowane.
Z pszczelarskim pozdrowieniem,
Zespół Badawczy
Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
& Zakład Pszczelnictwa w Puławach - Instytut Ogrodnictwa

Z góry dziękuję za pomoc w dotarciu do jak największej grupy pszczelarzy.

Z poważaniem,
Mikołaj Borański

Szanowni Pszczelarze,

                W imieniu Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie przypominam Państwu o wzięciu udziału w badaniu strat pszczelich w czasie zimowli 2019/2020.

Poniżej link do kwestionariusza ankiety:

https://www.bee-survey.com/index.php/268184?lang=pl

                Obecnie pod względem liczby wypełnionych ankiet plasujemy się w czołówce krajów biorących udział w badaniu.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Mazur