Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy organizuje szkolenie pszczelarskie, które podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się w Kamiannej. Szkolenie realizowane będzie w dwóch turnusach: 25 - 27 stycznia oraz 01 - 03 marca 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie przez pszczelarza numeru weterynaryjnego pasieki bądź wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 150 zł/osobę. Zapisów oraz wpłat można dokonać w biurze Związku.

Koło Pszczelarzy w Szynwałdzie oraz Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie zapraszają na V Konferencję Pszczelarską w Szynwałdzie, która odbędzie się 19 stycznia 2019 r. Rozpoczęcie Konferencji nastąpi o godz. 8:30.

Zapraszamy do licznego udziału.

Program:

8:30 - Rozpoczęcie
9:05 - Wręczenie odznaczeń
9:30 - Rozstrzygnięcie "Konkursu pasiek"
9:50 - 10:20 - Przerwa
10:20 - 12:00 - "Ochrona pogłowia pszczół na terenie Małopolski" - dr hab. Paweł Chorbiński
12:00 - 13:00 - Przerwa na posiłek
13:00 - 14:30 - "Ochrona pogłowia pszczół na terenie Małopolski" - dr hab. Paweł Chorbiński

W dniach 19 - 20 listopada w Ciechocinku odbył się XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego. W zjeździe wzięło udział pięciu delegatów Pogórskiego Związku Pszczelarzy, którzy brali aktywny udział w obradach zjazdu.

W wyniku głosowania wybrano nowe władze polskiego Związku Pszczelarskiego. Członkiem Zarządu został prezes Pogórskiego Związku Pszczelarzy, Leszek Bodzioch.

Zjazd podjął również uchwały programowe dla Zarządu Związku na lata 2018 - 2025. Miejmy nadzieję, że wspólna praca nowo wybranych władz przysłuży się do rozwoju polskiego pszczelarstwa. Czytaj dalej... "Walny Zjazd PZP"