Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje projekt pn. "Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich". W ramach projektu pszczelarze mogą dokonać zakupu ciasta do podkarmiania pszczół współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Powszechny Spis Rolny - dla pszczelarzy od 20 rodzin pszczelich

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Zbierane dane dotyczą okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Czytaj dalej... "Powszechny Spis Rolny 2020"

Dzisiaj, 16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł.

Czytaj dalej... "Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek"

26 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Czytaj dalej... "Dotacje na małe przetwórstwo i RHD"

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonał otwarcia ofert w postępowaniu na zakup ciasta - pokarmu do dokarmiania pszczół prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 169000,00 zł brutto.

Ofertę złożyli:

 1. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o. o. Sp. komandytowa
  ul. Racławicka 162
  34-125 Sułkowice
  Łączna cena: 165672,00 zł brutto
  Termin realizacji: 2 tygodnie od daty podpisania umowy
  Warunki płatności: przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu nr 593615-N-2020 z dnia 2020-10-06 r. dotyczącego zakupu ciasta - pokarmu do dokarmiania pszczół w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamowieniu

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenia

Wzór umowy