Przeskocz do treści

Zakup pszczół

Projekt zakup pszczół obejmuje zakup:

  • Matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzaną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa,
  • Odkładów, pakietów pszczelich pochodzących z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzaną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa lub rekomendowanych przez PgZP. Zakupu pakietów i odkładów można dokonywać tylko u producentów wpisanych do wykazu prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i publikowanego na stronie internetowej KOWR.

Ilość zakupionych przez pszczelarza matek i odkładów nie może w sumie przekroczyć 50% posiadanej przez niego liczby rodzin według stanu na 30 września 2017 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu odkładów ilość ta nie może przekroczyć 20% posiadanej liczby rodzin.

Refundacja za zakupione matki i odkłady wynosić będzie nie więcej niż 70% wartości netto zakupionych pszczół.

Druki z zapotrzebowaniem na pszczoły dostępne są u prezesów kół.