Przeskocz do treści

Zakup sprzętu pszczelarskiego 2018

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest posiadanie przez pszczelarza co najmniej 10 rodzin pszczelich. Projekt dotyczy refundacji kosztów poniesionych na zakup:

 • miodarek;
 • odstojników;
 • dekrystalizatorów;
 • stołów do odsklepiania plastrów;
 • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych;
 • topiarek do wosku;
 • urządzeń do kremowania miodu;
 • refraktometrów;
 • wózków ręcznych do transportu uli;
 • wialni do pyłku;
 • uli wszystkich typów lub ich elementów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka – opcjonalnie, stojak – opcjonalnie). Dopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie.

Wysokość refundacji wyniesie nie więcej niż 60% wartości netto zakupionego sprzętu, ale jednocześnie nie więcej niż iloczyn ilości posiadanych rodzin pszczelich i kwoty 50 zł.

Umowy na zakup sprzętu podpisywane są w biurze PgZP w dniach od 3 do 19 kwietnia 2018 r.