Przeskocz do treści

Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej 2018

Projekt zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej obejmuje zakup:

  1. dla pszczelarzy posiadających co najmniej 30 rodzin pszczelich:
  • przyczep (lawet) do przewozu uli,
  • wag pasiecznych,
  • urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,
  1. dla pszczelarzy posiadających co najmniej 150 rodzin pszczelich:
  • ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Wysokość refundacji wyniesie do 60% wartości netto zakupionego sprzętu, jednak nie więcej niż:

  • iloczyn 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich oraz nie więcej niż 10000 zł dla pszczelarzy dokonujących zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,
  • iloczyn 100 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich oraz nie więcej niż 30000 zł dla pszczelarzy dokonujących zakupu ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Umowy na zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej podpisywane są od 3 kwietnia w biurze PgZP.