Przeskocz do treści

12 czerwca Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020 - 2022. Wzrosła kwota przeznaczona na realizację mechanizmu, z obecnych ok 25 mln zł na niecałe 34 mln zł.

Istotną zmianą, jaka będzie miała zastosowanie od sezonu 2019/2020, jest ograniczenie grona beneficjentów pomocy w ramach projektu zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, do pszczelarzy umieszczających na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej bądź rolniczego handlu detalicznego.

Zarówno sprzedaż bezpośrednią jak i rolniczy handel detaliczny należy zarejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności.

Poniżej dostępne są materiały informacyjne dotyczące rejestracji sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego:

  1. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.
  2. Procedura rejestracji podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny.
  3. Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny.
  4. Rolniczy handel detaliczny - wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie przypomina o drugim turnusie szkolenia pszczelarskiego w Kamiannej, który odbędzie się w dniach 1 - 3 marca. Są jeszcze wolne miejsca.

Harmonogram szkolenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Związku bądź pod numerem telefonu 14-629-60-31.

Zachęcamy do licznego udziału w szkoleniu.