Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie przypomina o drugim turnusie szkolenia pszczelarskiego w Kamiannej, który odbędzie się w dniach 1 - 3 marca. Są jeszcze wolne miejsca.

Harmonogram szkolenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Związku bądź pod numerem telefonu 14-629-60-31.

Zachęcamy do licznego udziału w szkoleniu.

19 stycznia odbyła się V Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie.

Po przywitaniu zgromadzonych uczestników, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Leszek Bodzioch wręczył zasłużonym pszczelarzom Złote, Srebrnie i Brązowe Odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Następnie rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie. Laureatami konkursu zostali:

  1. miejsce - Piotr Nasiadka
  2. miejsce - Józef Fąfara
  3. miejsce - ex aequo Piotr Bąk i Zbigniew Turek.

Zarówno laureatom, jak i wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulujemy posiadania wspaniałych pasiek.

Kolejnym punktem konferencji był wykład dr hab. Pawła Chorbińskiego zatytułowany "Ochrona pogłowia pszczół na terenie małopolski". Pszczelarze z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu, czego dowodem były liczne pytania do wykładowcy.

Podczas konferencji swoje stoiska zaprezentowały firmy: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń oraz Produkcja Uli Piotr Tumidajewicz, które były jednocześnie sponsorami nagród w konkursie na najlepszą pasiekę.

Pogórski Związek Pszczelarzy organizuje szkolenie pszczelarskie, które podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się w Kamiannej. Szkolenie realizowane będzie w dwóch turnusach: 25 - 27 stycznia oraz 01 - 03 marca 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie przez pszczelarza numeru weterynaryjnego pasieki bądź wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 150 zł/osobę. Zapisów oraz wpłat można dokonać w biurze Związku.