Przeskocz do treści

31 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokument ten dotyczy m.in. interwencji w sektorze pszczelarskim.

Zgodnie z zapisami Planu Strategicznego realizacją interwencji nie będzie się już zajmował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wszystkie działania przechodzą bezpośrednio do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czytaj dalej... "Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023-2027"

W bieżącym sezonie, w ramach mechanizmu "Wsparcia rynku produktów pszczelich" miały miejsce badania monitoringowe wosku/węzy pszczelej mające na celu oszacowanie skali zafałszowania wosku oraz węzy pszczelej dostępnej na rynku parafiną bądź stearyną. Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie przystąpił do badań wykonywanych m.in. przez laboratorium HoneyLab Teper & Waś s. c.

W wyniku przeprowadzonych analiz powstał "RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH JAKOŚCI WOSKU I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU", który dostępny jest poniżej:

HoneyLab w Puławach_RAPORT Z BADAŃ Z BADAŃ MONITORINGOWYCH JAKOŚCI WOSKU I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie wziął udział w projekcie realizowanym przez Laboratorium HoneyLab Teper & Waś s. c. w ramach wsparcia naukowo-badawczego pn. ”POPRAWA JAKOŚCI WOSKU PSZCZELEGO I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU”. Projekt realizowany jest w ramach mechanizmu "Wsparcia rynku produktów pszczelich" w sezonie 2021/2022.

W ramach projektu przebadane zostało pod kątem zawartości parafiny oraz stearyny 8 próbek, z czego 2 próbki wosku oraz 6 próbek węzy. Próbki pochodziły od pszczelarzy zrzeszonych w Związku.

W wyniku przeprowadzonych badań w żadnej próbce nie stwierdzono obecności substancji obcych takich jak parafina oraz stearyna.

Raport z badania dostępny jest tutaj.

Pogórski Związek Pszczelarzy włącza się w kampanię Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Cudze chwalicie - swoje poznajcie" promującą platformę polskiebazarek.pl.

Platforma ta pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów rolników i producentów żywności z konsumentami i odwrotnie. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży, jak również promować swoje produkty. Na uwagę zasługuje fakt, iż dochód ze sprzedaży produktów trafia bezpośrednio do rolników, omijając marże i pośredników.
Polskiebazarek.pl jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę, konsument ma pewność wysokiej jakości żywności, jak również świadomość jej pochodzenia, producent - bezpośredni zysk.