Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje w sezonie 2017/2018 w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" następujące projekty:

Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w którymkolwiek z projektów jest posiadanie numeru weterynaryjnego pasieki bądź informacji o wpisie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W ramach projektu zakup sprzętu pszczelarskiego oraz zakup pszczół Zarząd PgZP podzielił przyznane przez KOWR środki dla poszczególnych kół proporcjonalnie do ilości rodzin pszczelich posiadanych przez te koła na dzień 30 września 2017 roku.

W projekcie zakup leków do zwalczania warrozy leczeniem może być objęta taka ilość rodzin pszczelich, jaką pszczelarz posiadał na dzień 30 września 2017 r.

Projekty zakup pszczół oraz zakup leków realizowane są za pośrednictwem kół pszczelarzy po wcześniejszym wypełnieniu Karty zapotrzebowania.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje w dniach 20 - 22 kwietnia szkolenie w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich". Szkolenie odbędzie się w Domu Pszczelarza w Kamiannej.

Tematy wykładów:

  1. Jacek Nowak - "Wykorzystanie późnych pożytków",
  2. Paweł Jawor - "Zasady funkcjonowania mechanizmu 'Wsparcie rynku produktów pszczelich'",
  3. Stanisław Flaga - "Ochrona bioróżnorodności pszczół",
  4. Tomasz Kędziora - "Całoroczna gospodarka pasieczna",
  5. Aneta Strachecka - "Odporność pszczół",
  6. Aneta Strachecka - "Choroby pszczół".

Niezbędnym warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie numeru weterynaryjnego pasieki/wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 130,00 zł.

Zainteresowani pszczelarze proszeni są o kontakt z biurem PgZP:
tel.: 14-629-60-31
e-mail: biuro@pgzptarnow.pl
bądź osobiście: ul. Kochanowskiego 23, Tarnów

Zapraszamy do licznego udziału w szkoleniu.