Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie ogłasza konkurs na zakup ciasta – pokarmu do podkarmiania pszczół. Zakup ciasta realizowany będzie w ramach zadania „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wybór dostawcy dokonany będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Czytaj dalej... "Konkurs na zakup ciasta – pokarmu do podkarmiania pszczół"

Laboratorium HoneyLab Teper & Waś s.c. oferuje możliwość wykonania badań miodu.

Szczegóły poniżej:

Szanowni Państwo,
Rozpoczął się nowy sezon pszczelarski, a wraz z nim pierwsze miodobrania. W poprzednich latach, wielu z Państwa, wykonywało analizy miodu w naszym Laboratorium. Często były to badania refundowane w ramach działania „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, które, do zeszłego roku, było koordynowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wnioski o dofinansowanie były składane przez organizacje pszczelarskie. Obecnie te zadania przejęła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niestety, wśród uruchomionych w kwietniu interwencji, nie znalazło się dofinansowanie do badań miodu. To działanie, prawdopodobnie, będzie uruchomione w październiku bieżącego roku, a wnioski o dofinansowanie, według aktualnych informacji, będą składane indywidualnie przez pszczelarzy, nie jak dotychczas, za pośrednictwem organizacji pszczelarskich.

Należy podkreślić, że potwierdzenie odmianowości miodu, na podstawie wyniku analizy pyłkowej, jest bardzo istotne nie tylko dla konsumentów, którzy często oczekują precyzyjnych informacji na temat źródła pochodzenia miodu, ale też podczas kontroli prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w pasiekach z zarejestrowanym rolniczym handlem detalicznym lub sprzedażą bezpośrednią.

W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania do badań na tym etapie sezonu, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponujemy rabat na podstawową analizę pyłkową miodu w Laboratorium HoneyLab Teper & Waś:

Identyfikacja odmiany – miód z własnej pasieki (standardowa cena 100 zł brutto) od 1 czerwca do 30 września 2023 r. będzie objęta 25% rabatem w stosunku do ceny z oferty (oferta na stronie www.honeylab.pl).
Czas wykonania badania – do 3 dni roboczych.

Zachęcamy również do śledzenia terminu uruchomienia wparcia na sezon pszczelarski 2023 – 2024 i składania w ARiMR wniosków o dofinansowanie do badań miodu.

Pszczelarzy, którzy planują składanie wniosków o dofinansowanie do badań miodu w październiku, prosimy o kontakt telefoniczny już teraz, w celu ustalenia terminów i szczegółowych warunków realizacji badań.
Telefon do kontaktu – Dariusz Teper – 608 466 908

Zapraszamy do współpracy
Dariusz Teper i Ewa Waś

Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza do wypełnienia ankiety COLOSS na temat stanu rodzin pszczelich po zimie. Badanie trwa do 21 czerwca i jest anonimowe.

Z uzyskanych wyników korzystają nie tylko naukowcy, ale również instytucje zarządzające dopłatami do sektora pszczelarskiego.

Ankietę można wypełnić w wersji papierowej dostępnej pod adresem https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/COLOSSankieta2023.pdf lub elektronicznej https://www.bee-survey.com/index.php/166458?newtest=Y&lang=pl

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór trwa do 31. 05. 2023 r. Wnioski dostępne na stronie internetowej ARiMR należy składać w Biurach Powiatowych Agencji osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub platformy ePUAP.

Przed złożeniem wniosku należy uzyskać zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości posiadanych rodzin pszczelich, które to zaświadczenie stanowi załącznik do wniosku.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze, którzy prowadzą działalność nadzorowaną, są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (posiadają nr EP).

Wysokość wsparcia w bieżącym roku nie przekroczy kwoty 50 zł na posiadaną rodzinę pszczelą.