Przeskocz do treści

Wraz z początkiem kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków w ramach pomocy de minimis w rolnictwie na dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Wnioski można składać do końca maja. Dopłata do rodziny pszczelej wyniesie do 50 zł.

Jako załącznik do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości posiadanych i przezimowanych rodzin.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

W dniu 17 lutego odbyła się IX Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie.

Konferencja rozpoczęła się wręczeniem odznaczeń zasłużonym pszczelarzom.

Podczas konferencji wykład na temat innowacji w gospodarce pasiecznej w warunkach zmian klimatu wygłosił prof. Krzysztof Olszewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wykładowca w dużym stopniu podkreślił coraz większe problemy w skutecznej walce z warrozą.

W trakcie przerw licznie zgromadzeni pszczelarze mogli skorzystać z obecności wystawców sprzętu pszczelarskiego i dokonać jego zakupu.

IX Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie

Zdjęcie 1 z 12

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przy współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Krakowie organizuje XXVIII Wojewódzką Konferencję Pszczelarską w Karniowicach. Odbędzie się ona w sobotę, 24 lutego 2024 r.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje wyjazd autokarowy na Konferencję. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 14-629-60-31 lub mailowy biuro@pgzptarnow.pl z biurem PgZP.  Koszt wyjazdu ok. 60,00 zł.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie zastrzega sobie możliwość odwołania wyjazdu autokarowego w przypadku małej liczby osób zainteresowanych wyjazdem.