Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje szkolenie pszczelarskie w ramach działania I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”. Szkolenie zaplanowane jest na dwa trzydniowe turnusy i odbędzie się w Domu Pszczelarza w Kamiannej. Pierwszy turnus odbędzie się w dniach 26 - 28 stycznia 2024 r.

Uczestnikami szkolenia mogą być pszczelarze lub osoby planujące założenie pasieki - o ile złożą właściwe oświadczenie. Niezbędnym warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie numeru EP nadanego przez ARiMR.

W związku z niepełną refundacją kosztów szkolenia pszczelarze biorący w nim udział zobowiązani są do opłacenia części kosztów w kwocie 260,00 zł.

Zapisy na szkolenie możliwe są pod nr tel. Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie 14-629-60-31, za pośrednictwem e-maila biuro@pgzptarnow.pl lub osobiście.

Harmonogram pierwszego turnusu szkolenia: Czytaj dalej... "Szkolenie pszczelarskie ARiMR"

Od 20 listopada 2023 r. możliwe jest składanie wniosków o przyznanie płatności w ramach interwencji pszczelarskich realizowanych w 2024 r. Są to:

  • I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”,
  • I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”,
  • I.6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”,
  • I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”,
  • I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”,
  • I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”,
  • I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

Składanie wniosków zakończy się 18 stycznia 2024 r.

Wniosek o przyznanie płatności jest podstawowym dokumentem, który należy złożyć, by starać się o uzyskanie refundacji w ramach konkretnych interwencji. W kolejnym kroku podmioty uczestniczące w projekcie składać będą kolejny wniosek, wniosek o płatność, zawierający rozliczenie realizacji projektu.

Indywidualni pszczelarze mogą uczestniczyć w działaniach I.6.2, I.6.4 oraz I.6.7. Powinni oni w określonym powyżej terminie zaaplikować o przewidywane środki.

Organizacje pszczelarskie mają możliwość składania wniosków dla interwencji I.6.1, I.6.2, I.6.3 oraz I.6.5.

Pszczelarze uczestniczący w projektach za pośrednictwem Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie będą składać zapotrzebowania na pszczoły, leki oraz sprzęt za pośrednictwem kół pszczelarzy, wypełniając imienne karty zapotrzebowania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji interwencji dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

18 listopada odbyło się szkolenie pszczelarskie w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie.

Podczas szkolenia wykład nt. "Wpływ zmian klimatu na gospodarkę pasieczną" wygłosił prof. dr. hab. Grzegorz Borsuk. Na spotkanie przybyło wielu zainteresowanych pszczelarzy, zarówno członków Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie jak i niezrzeszonych.

Stoiska ze sprzętem zaprezentowały firmy Łysoń, Burnat oraz Tumidajewicz.

Organizatorzy kierują szczególne wyrazy podziękowania Panu Marcinowi Kiwiorowi, Wójtowi Gminy Skrzyszów za wsparcie i udzieloną pomoc.

Szkolenie_11_18_2023_01

Zdjęcie 1 z 12