Przeskocz do treści

Od dnia 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich. Pszczelarze mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 20 zł do przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski są składane indywidualnie przez zainteresowanych pszczelarzy, niezależnie od przynależności pszczelarza do organizacji pszczelarskiej.

Wnioski należy składać do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku, gdy pszczelarz nie posiada nadanego przez ARiMR numeru EP, przed złożeniem wniosku o wsparcie powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek taki dostępny jest na stronie ARiMR:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html
Wniosek o pomoc finansową dla pszczelarzy wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html
w formie arkusza kalkulacyjnego lub pliku do wydruku i ręcznego uzupełnienia.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o zarejestrowaniu pasieki w rejestrze weterynaryjnym oraz liczbie rodzin pszczelich przezimowanych. Zaświadczenie to powinno być wydane w roku, w którym pszczelarz stara się o pomoc.

Wnioski można składać osobiście, za pomocą wrzutni, poprzez przesyłkę poleconą bądź za pomocą platformy ePUAP.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r.

Wsparcie będzie wypłacane na rachunek bankowy pszczelarza podany we wniosku o nadanie numeru EP.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 maja zmarł Eugeniusz Oćwieja, były prezes Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie oraz Koła Pszczelarzy w Wierzchosławicach.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych IMW SGGW przeprowadza badanie upadków rodzin już po raz 15, we współpracy z organizacją COLOSS.

Uwzględniając głos Pszczelarzy, ankieta została nieco skrócona i uproszczona. Istotne są wyniki od każdego z pszczelarzy, dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Ankietę można wypełnić klikając w link:

https://www.bee-survey.com/index.php/993434?lang=pl

lub poprzez pobranie i wypełnienie pliku:

COLOSSankieta2021

Wyniki badania zostaną opublikowane w czasopismach pszczelarskich.

Zachęcamy do licznego udziału w badaniu.