Przeskocz do treści

Wsparcie rynku produktów pszczelich 2018

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje w sezonie 2017/2018 w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" następujące projekty:

Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w którymkolwiek z projektów jest posiadanie numeru weterynaryjnego pasieki bądź informacji o wpisie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W ramach projektu zakup sprzętu pszczelarskiego oraz zakup pszczół Zarząd PgZP podzielił przyznane przez KOWR środki dla poszczególnych kół proporcjonalnie do ilości rodzin pszczelich posiadanych przez te koła na dzień 30 września 2017 roku.

W projekcie zakup leków do zwalczania warrozy leczeniem może być objęta taka ilość rodzin pszczelich, jaką pszczelarz posiadał na dzień 30 września 2017 r.

Projekty zakup pszczół oraz zakup leków realizowane są za pośrednictwem kół pszczelarzy po wcześniejszym wypełnieniu Karty zapotrzebowania.