Przeskocz do treści

Nadzwyczajny Walny Zjazd PZP

21 listopada odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Delegaci PZP zebrali się w Wieńcu-Zdrój.

Celem Zjazdu było uchwalenie zmian w Statucie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Po burzliwej dyskusji przyjęto zmiany do Statutu, z których najistotniejszą jest likwidacja Rady PZP. Nowy Statut obowiązywał będzie od chwili zarejestrowania go w KRS.

Delegaci Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie brali aktywny udział w obradach Zjazdu.