Przeskocz do treści

Przemieszczanie się pszczelarzy podczas epidemii

W związku z licznymi pytaniami pszczelarzy dotyczącymi możliwości dojazdu pszczelarzy do pasiek znajdujących się poza miejscem zamieszkania w okresie obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się, informujemy, że kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem od zakazu przemieszczania się przewidziano wyjątki, m. in.: przemieszczanie się w celu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakup towarów i usług z tym związanych.

Ponadto pszczelarze mogą pobrać, u właściwego ze względu na miejsce położenia pasieki, Powiatowego Lekarza Weterynarii zaświadczenie potwierdzające lokalizację pasieki, które można okazać podczas ewentualnej kontroli.