Przeskocz do treści

Walny Zjazd PgZP

W dniu 19 czerwca odbył się Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PgZP. Jednym z istotniejszych punktów w porządku obrad było przeprowadzenie wyborów władz Związku na nową 4-letnią kadencję.

W wyniku wyborów członkami Zarządu zostali:

Prezes - Leszek Bodzioch

Wiceprezes - Bolesław Buratowski

Sekretarz - Teresa Turlej

Skarbnik - Jan Horyń

Członkowie Zarządu - Jan Bączek, Andrzej Kozioł, Henryk Smoleń

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący - Remigiusz Urban

Zastępca przewodniczącego - Andrzej Stańczyk

Członek - Jadwiga Zaucha

 

Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali:

Przewodniczący - Stanisław Wojtarowicz

Członkowie - Marek Bączek, Roman Kaleta, Stanisław Krawczyk, Henryk Kuboń