Przeskocz do treści

Walny Zjazd PZP

W dniach 23-24 lipca w Warszawie odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. W wyniku przeprowadzonych wyborów członkami Zarządu PZP zostali:

Prezydent - Tadeusz Dylon

Wiceprezydent - Zbigniew Kołtowski

Wiceprezydent - Stanisław Ból

Sekretarz - Stanisław Duszczak

Skarbnik - Ryszard Voss

Członek - Waldemar Kudła

Członek - Ryszard Jarosz.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie reprezentowany był, zgodnie z Ordynacją Wyborczą PZP, przez sześciu delegatów.