Przeskocz do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00216971/01 z dnia 2021-10-06 r. dotyczącego zakupu ciasta - pokarmu do dokarmiania pszczół prowadzonego w trybie podstawowym.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału