Przeskocz do treści

Zapobieganie okresowym brakom pożytku w rodzinach pszczelich

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje projekt pn. "Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich". W ramach projektu pszczelarze mogą dokonać zakupu ciasta do podkarmiania pszczół współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 197 683,20 zł

Dotacja pozyskana ze środków WFOŚiGW wynosi: 111 120,00 zł