Przeskocz do treści

KOWR 2022

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje w 2022 roku następujące projekty z zakresu "Wsparcia rynku produktów pszczelich" podlegające refundacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

  1. Zakup pszczół,
  2. Zakup leków do zwalczania warrozy,
  3. Zakup sprzętu pszczelarskiego,
  4. Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej,
  5. Analizy miodu.

Poza wyżej wymienionymi PgZP zrealizował również w dwóch turnusach projekt szkoleniowy.

Projekty kierowane są do pszczelarzy, którzy byli członkami Związku na dzień 30 września 2021 r.

Projekty zakupu pszczół oraz zakup leków realizowane są za pośrednictwem Kół Pszczelarzy, których prezesi posiadają niezbędną dokumentację. Zamówienia z Kół powinny dotrzeć do biura PgZP nie później niż do końca kwietnia 2022 r. W ramach projektu zakupu pszczół można dokonywać zakupu matek pszczelich, odkładów oraz pakietów, których zakup będzie dofinansowany w nie więcej niż 70% wartości netto. Zakup leków objęty jest refundacją nie przekraczającą 90% wartości netto.

Umowy w ramach projektów zakup sprzętu oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej podpisywane będą od 1 do 30 kwietnia 2022 r. w biurze Związku. Zakupy sprzętu mogą być dokonywane tylko i wyłącznie po podpisaniu umowy. Wysokość refundacji nie może przekroczyć 60% wartości netto zakupionego sprzętu. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie jest zarejestrowanie Rolniczego handlu detalicznego bądź Sprzedaży bezpośredniej oraz posiadanie co najmniej 10 rodzin pszczelich dla zakupu sprzętu oraz 25 rodzi pszczelich dla zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Pszczelarze zainteresowani udziałem w projekcie analiz miodu proszeni są  o kontakt z biurem Związku. Projekt kierowany jest do osób, które zarejestrowały Rolniczy handel detaliczny bądź Sprzedaży bezpośrednią oraz posiadają nie mniej niż 10 rodzin pszczelich.

Kontakt z biurem PgZP możliwy jest pod nr tel.: 14-629-60-31 bądź za pomocą poczty e-mail: biuro@pgzptarnow.pl