Przeskocz do treści

Badania wosku pszczelego

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie wziął udział w projekcie realizowanym przez Laboratorium HoneyLab Teper & Waś s. c. w ramach wsparcia naukowo-badawczego pn. ”POPRAWA JAKOŚCI WOSKU PSZCZELEGO I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU”. Projekt realizowany jest w ramach mechanizmu "Wsparcia rynku produktów pszczelich" w sezonie 2021/2022.

W ramach projektu przebadane zostało pod kątem zawartości parafiny oraz stearyny 8 próbek, z czego 2 próbki wosku oraz 6 próbek węzy. Próbki pochodziły od pszczelarzy zrzeszonych w Związku.

W wyniku przeprowadzonych badań w żadnej próbce nie stwierdzono obecności substancji obcych takich jak parafina oraz stearyna.

Raport z badania dostępny jest tutaj.