Przeskocz do treści

Dopłata do przezimowanych rodzin pszczelich

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich. Pszczelarze mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 20 zł do rodziny pszczelej. Wnioski o dopłatę są składane indywidualnie przez zainteresowanych pszczelarzy, niezależnie od przynależności pszczelarza do organizacji pszczelarskiej.

Wnioski należy składać do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku, gdy pszczelarz nie posiada nadanego przez ARiMR numeru EP, przed złożeniem wniosku o wsparcie powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek taki dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o zarejestrowaniu pasieki w rejestrze weterynaryjnym oraz liczbie rodzin pszczelich przezimowanych. Zaświadczenie to powinno być wydane w roku, w którym pszczelarz stara się o pomoc. Należy również dołączyć zaświadczenie o udzielonej w roku bieżącym lub dwóch latach go poprzedzających pomocy de minimis.

Wnioski można składać osobiście, poprzez przesyłkę poleconą bądź za pomocą platformy ePUAP.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2022 r.