Przeskocz do treści

Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023-2027

31 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokument ten dotyczy m.in. interwencji w sektorze pszczelarskim.

Zgodnie z zapisami Planu Strategicznego realizacją interwencji nie będzie się już zajmował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wszystkie działania przechodzą bezpośrednio do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obecnie nie zostały jeszcze opracowane i przekazane do informacji publicznej szczegółowe zasady realizacji projektów, niemniej jednak zostały przyjęte pewne ustalenia. Jednym z nich jest konieczność posiadania numeru producenta rolnego EP. Pszczelarze, którzy korzystali z dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich już taki numer mają nadany. Ponadto osoby pobierające jakiekolwiek świadczenia z ARiMR również dysponują numerem EP. Pszczelarze, którzy nie posiadają numeru EP, a planują ubiegać się o refundację w którymkolwiek z projektów, będą musieli uprzednio numer uzyskać. Aby to zrobić należy wypełnić odpowiedni wniosek, a następnie złożyć go do właściwego Biura Powiatowego ARiMR. Druk wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.

Realizacja Planu Strategicznego w sektorze pszczelarskim rozpocznie się po 1 stycznia 2023 r. i początkowo obejmować będzie: zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup pszczół. Pozostałe działania realizowane będą w terminie późniejszym.

W ramach realizacji projektu zakupu sprzętu pszczelarskiego nabór będzie prowadzony hybrydowo. Oznacza to, że pszczelarze będą mogli starać się o uzyskanie refundacji zarówno za pośrednictwem organizacji pszczelarskich jak i bezpośrednio w ARiMR.

Wszystkie składane wnioski od 2023 r. będą przesyłane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Więcej informacji dotyczących zasad realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim przekazane zostanie po ich opublikowaniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.