Przeskocz do treści

Rozstrzygnięcie konkursu na zakup ciasta

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na zakup ciasta - pokarmu do podkarmiania pszczół zakupowanego w ramach zadania „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Do konkursu oferty złożyły następujące firmy:

  1. HOLGER FOOD Sp. z o. o.
  2. P. P. H. U. ORION Jarosław Kasprzyk
  3. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o. o. Sp. K.

z czego jedna oferta nie spełniała parametrów w zakresie jakości ciasta.

W wyniku przeprowadzonej oceny punktowej konkurs wygrała firma P. P. H. U. ORION Jarosław Kasprzyk. Wartość brutto zamówienia 58 000 kg ciasta zadeklarowana przez firmę ORION wynosi 336 376,80 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 80/100).

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie przedstawi firmie ORION umowę do podpisu na zakup ciasta do podkarmiania pszczół.