Przeskocz do treści

Interwencje pszczelarskie 2024

Od 20 listopada 2023 r. możliwe jest składanie wniosków o przyznanie płatności w ramach interwencji pszczelarskich realizowanych w 2024 r. Są to:

  • I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”,
  • I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”,
  • I.6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”,
  • I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”,
  • I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”,
  • I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”,
  • I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

Składanie wniosków zakończy się 18 stycznia 2024 r.

Wniosek o przyznanie płatności jest podstawowym dokumentem, który należy złożyć, by starać się o uzyskanie refundacji w ramach konkretnych interwencji. W kolejnym kroku podmioty uczestniczące w projekcie składać będą kolejny wniosek, wniosek o płatność, zawierający rozliczenie realizacji projektu.

Indywidualni pszczelarze mogą uczestniczyć w działaniach I.6.2, I.6.4 oraz I.6.7. Powinni oni w określonym powyżej terminie zaaplikować o przewidywane środki.

Organizacje pszczelarskie mają możliwość składania wniosków dla interwencji I.6.1, I.6.2, I.6.3 oraz I.6.5.

Pszczelarze uczestniczący w projektach za pośrednictwem Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie będą składać zapotrzebowania na pszczoły, leki oraz sprzęt za pośrednictwem kół pszczelarzy, wypełniając imienne karty zapotrzebowania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji interwencji dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.