Przeskocz do treści

Szkolenie pszczelarskie ARiMR

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje szkolenie pszczelarskie w ramach działania I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”. Szkolenie zaplanowane jest na dwa trzydniowe turnusy i odbędzie się w Domu Pszczelarza w Kamiannej. Pierwszy turnus odbędzie się w dniach 26 - 28 stycznia 2024 r.

Uczestnikami szkolenia mogą być pszczelarze lub osoby planujące założenie pasieki - o ile złożą właściwe oświadczenie. Niezbędnym warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie numeru EP nadanego przez ARiMR.

W związku z niepełną refundacją kosztów szkolenia pszczelarze biorący w nim udział zobowiązani są do opłacenia części kosztów w kwocie 260,00 zł.

Zapisy na szkolenie możliwe są pod nr tel. Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie 14-629-60-31, za pośrednictwem e-maila biuro@pgzptarnow.pl lub osobiście.

Harmonogram pierwszego turnusu szkolenia:

Piątek 26. 01. 2024 r.    
11:15 - 11:30   Rozpoczęcie  
11:30 - 13:00 mgr Albert Radwan Powstawanie spadzi. 2 h
13:00 - 14:00   Obiad  
14:00 - 16:15 mgr Elżbieta Szeliga Biologia pszczół. 3 h
16:15 - 16:30   Przerwa  
16:30 - 18:00 mgr Elżbieta Szeliga Biologia pszczół. 2 h
18:00 - 18:30   Kolacja  
18:30 - 20:00 dr Jerzy Samborski Gospodarka pasieczna z elementami wychowu matek pszczelich. 2 h
       
Sobota 27. 01. 2024 r.    
8:00 - 8:30   Śniadanie  
8:30 - 10:00 dr Jerzy Samborski Gospodarka pasieczna z elementami wychowu matek pszczelich. 2 h
10:00 - 10:15   Przerwa  
10:15 - 11:45 dr Jerzy Samborski Gospodarka pasieczna z elementami wychowu matek pszczelich. 2 h
11:45 - 12:00   Przerwa  
12:00 - 13:30 dr Jerzy Samborski Gospodarka pasieczna z elementami wychowu matek pszczelich. 2 h
13:30 - 14:30   Obiad  
14:30 - 16:00 dr Jerzy Samborski Gospodarka pasieczna z elementami wychowu matek pszczelich. 2 h
16:00 - 16:15   Przerwa  
16:15 - 17:45 dr Jerzy Samborski Gospodarka pasieczna z elementami wychowu matek pszczelich. 2 h
17:45 - 18:30   Kolacja  
       
Niedziela 28. 01. 2024 r.    
7:30 - 8:00   Śniadanie  
8:00 - 9:00   Msza Św.  
9:00 - 10:30 dr Ewa Waś Właściwości i parametry fizykochemiczne wykorzystywane w kontroli jakości miodu. 2 h
10:30 - 10:45   Przerwa  
10:45 - 12:15 dr Ewa Waś Właściwości i parametry fizykochemiczne wykorzystywane w kontroli jakości miodu. 2 h
12:15 - 12:30   Przerwa  
12:30 - 13:15 dr Dariusz Teper Pożytki pszczele i rola pszczół w zapylaniu roślin. 1 h
13:15 - 14:00   Obiad  
14:00 - 15:30 dr Dariusz Teper Pożytki pszczele i rola pszczół w zapylaniu roślin. 2 h
15:30 - 15:45   Zakończenie