Przeskocz do treści

Rozstrzygnięcie konkursu na zakup ciasta do podkarmiania pszczół

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na zakup ciasta - pokarmu do podkarmiania pszczół zakupowanego w ramach zadania „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2024 roku.

Do konkursu oferty złożyły następujące firmy:

  1. Pfeifer&Langen Marketing Sp. z o. o.
  2. P. P. H. U. ORION Jarosław Kasprzyk
  3. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o. o. Sp. K.

W wyniku przeprowadzonej oceny punktowej konkurs wygrała firma P. P. H. U. ORION Jarosław Kasprzyk. Wartość brutto zamówienia 61 000 kg ciasta zadeklarowana przez firmę ORION wynosi 256 273,20 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 20/100).

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie przedstawi firmie ORION umowę do podpisu na zakup ciasta do podkarmiania pszczół.