Przeskocz do treści

W związku z licznymi pytaniami pszczelarzy dotyczącymi możliwości dojazdu pszczelarzy do pasiek znajdujących się poza miejscem zamieszkania w okresie obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się, informujemy, że kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem od zakazu przemieszczania się przewidziano wyjątki, m. in.: przemieszczanie się w celu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakup towarów i usług z tym związanych.

Ponadto pszczelarze mogą pobrać, u właściwego ze względu na miejsce położenia pasieki, Powiatowego Lekarza Weterynarii zaświadczenie potwierdzające lokalizację pasieki, które można okazać podczas ewentualnej kontroli.

W związku ze wzrostem zagrożenia epidemiologicznego, zarządy Kół proszone są o podjęcie szczególnej uwagi przy planowaniu spotkań i zebrań pszczelarzy, na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zarząd PgZP

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje, że są jeszcze wolne miejsca na drugi turnus szkolenia w Kamiannej, który odbędzie się w dniach 28. 02. - 01. 03. 2020 r.

Pszczelarze zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o kontakt z biurem Związku:
tel.: 14-629-60-31
lub
e-mail: biuro@pgzptarnow.pl

Zapraszamy do udziału.

1 lutego 2020 r. odbyła się Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie. Organizatorzy, Koło Pszczelarzy w Szynwałdzie i Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie, już po raz szósty zaprosili pszczelarzy do wzięcia udziału w konferencji.

Podobnie jak w latach minionych patronat nad konferencją objął Wójt Gminy Skrzyszów, pan Marcin Kiwior.

Po otwarciu konferencji przez prezesa Koła Pszczelarzy w Szynwałdzie, pana Tadeusza Kuska nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłużonym pszczelarzom. Następnie nastąpiła prezentacja produktów firm Orion oraz Łysoń.

Kolejnym punktem konferencji były wykłady dr Krzysztofa Olszewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas konferencji pszczelarze mogli dokonać zakupów sprzętu pszczelarskiego oferowanego przez firmy Łysoń, Tumidajewicz i Burnat.