Przeskocz do treści

Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza do wypełnienia ankiety COLOSS na temat stanu rodzin pszczelich po zimie. Badanie trwa do 21 czerwca i jest anonimowe.

Z uzyskanych wyników korzystają nie tylko naukowcy, ale również instytucje zarządzające dopłatami do sektora pszczelarskiego.

Ankietę można wypełnić w wersji papierowej dostępnej pod adresem https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/COLOSSankieta2023.pdf lub elektronicznej https://www.bee-survey.com/index.php/166458?newtest=Y&lang=pl

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór trwa do 31. 05. 2023 r. Wnioski dostępne na stronie internetowej ARiMR należy składać w Biurach Powiatowych Agencji osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub platformy ePUAP.

Przed złożeniem wniosku należy uzyskać zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości posiadanych rodzin pszczelich, które to zaświadczenie stanowi załącznik do wniosku.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze, którzy prowadzą działalność nadzorowaną, są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (posiadają nr EP).

Wysokość wsparcia w bieżącym roku nie przekroczy kwoty 50 zł na posiadaną rodzinę pszczelą.

18 lutego odbyła się VIII Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie, której organizatorami niezmiennie pozostają Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie oraz Koło Pszczelarzy w Szynwałdzie.

W konferencji, ku wielkiej satysfakcji organizatorów, bardzo licznie uczestniczyli pszczelarze zrzeszeni w Związku jak również niezrzeszeni.

Konferencję otworzył prezes PgZP Leszek Bodzioch, witając przybyłych gości - prezesa oraz kierownika biura Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Następnie prezes PgZP wręczył zasłużonym pszczelarzom odznaczenia.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część wykładowa konferencji. W pierwszej kolejności wykład pt. "Warroza i zgnilec amerykański jako dwie najgroźniejsze choroby pszczół w Małopolsce" wygłosiła dr n. wet. Maria Zoń.

Następnie wykłady pt.: "Najważniejsze aspekty całorocznej gospodarki pasiecznej" oraz "Najczęściej popełniane błędy przez pszczelarzy w prowadzeniu pasieki" zaprezentował mgr Tomasz Kędziora, nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli.

Podczas konferencji swoje stoiska zaprezentowały firmy z branży pszczelarskiej: Łysoń, Burnat oraz Tumidajewicz.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania gospodarzowi Biblioteki Publicznej, w której po raz kolejny odbyła się konferencja, panu wójtowi Marcinowi Kiwiorowi.