Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy organizuje w ramach projektu szkoleniowego podlegającego refundacji z KOWR-u szkolenie pt. „Szkolenie dla młodych pszczelarzy na temat pszczół i prowadzenia pasieki”. Odbędzie się ono w dniu 17 lipca 2021 r.  o godz. 9:00 w budynku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja uczestników. Z uwagi na napięty terminarz prosimy o szybkie zgłaszanie się zainteresowanych udziałem w szkoleniu pszczelarzy. Jednocześnie zachęcamy do licznego udziału, niekoniecznie młodych stażem pszczelarzy.

Harmonogram szkolenia:

Czytaj dalej... "Szkolenie"

Od dnia 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich. Pszczelarze mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 20 zł do przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski są składane indywidualnie przez zainteresowanych pszczelarzy, niezależnie od przynależności pszczelarza do organizacji pszczelarskiej.

Wnioski należy składać do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku, gdy pszczelarz nie posiada nadanego przez ARiMR numeru EP, przed złożeniem wniosku o wsparcie powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek taki dostępny jest na stronie ARiMR:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html
Wniosek o pomoc finansową dla pszczelarzy wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html
w formie arkusza kalkulacyjnego lub pliku do wydruku i ręcznego uzupełnienia.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o zarejestrowaniu pasieki w rejestrze weterynaryjnym oraz liczbie rodzin pszczelich przezimowanych. Zaświadczenie to powinno być wydane w roku, w którym pszczelarz stara się o pomoc.

Wnioski można składać osobiście, za pomocą wrzutni, poprzez przesyłkę poleconą bądź za pomocą platformy ePUAP.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r.

Wsparcie będzie wypłacane na rachunek bankowy pszczelarza podany we wniosku o nadanie numeru EP.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 maja zmarł Eugeniusz Oćwieja, były prezes Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie oraz Koła Pszczelarzy w Wierzchosławicach.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.