Przeskocz do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu nr 593615-N-2020 z dnia 2020-10-06 r. dotyczącego zakupu ciasta - pokarmu do dokarmiania pszczół w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamowieniu

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenia

Wzór umowy