Przeskocz do treści

Informacja z otwarcia ofert

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonał otwarcia ofert w postępowaniu na zakup ciasta - pokarmu do dokarmiania pszczół prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 169000,00 zł brutto.

Ofertę złożyli:

 1. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o. o. Sp. komandytowa
  ul. Racławicka 162
  34-125 Sułkowice
  Łączna cena: 165672,00 zł brutto
  Termin realizacji: 2 tygodnie od daty podpisania umowy
  Warunki płatności: przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.