Przeskocz do treści

XXVI Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach

Tradycyjnie na progu nowego sezonu pszczelarskiego Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach i Wojewódzki Związek Pszczelarzy zapraszają wszystkich pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa do uczestnictwa w XXVI Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej.

Konferencja odbędzie się 12 lutego br. (w sobotę) w siedzibie MODR w Karniowicach. Organizatorem konferencji jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Krakowie.

Wiodącym tematem konferencji będą aktualne możliwości skutecznej walki z warrozą. Przedstawi je Pani dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO. Pani profesor kieruje Zakładem Pszczelnictwa w Puławach, który jest jednostką Instytutu Ogrodnictwa.  Jej wykład będzie  dotyczył  skutecznej walki z warrozą przy ograniczeniu stosowania metod chemicznych.

Zagadnienia związane z postępem nauki i praktyki pszczelarskiej w zakresie hodowli pszczół odpornych na warrozę omówi Pan mgr Przemysław Szeliga w wykładzie „Pszczoły odporne na warrozę – fakty, mity, marketing, nadzieja i przyszłość”. Pan Przemysław Szeliga jest znanym w środowisku pszczelarskim hodowcą matek pszczelich. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich.

Podczas konferencji, jak co roku, zostaną ogłoszone wyniki Małopolskiego Konkursu Pasiek.Pasieki uczestniczące w konkursie w roku 2021 zaprezentuje dr inż. Jacek Kostuch – przewodniczący komisji konkursowej (MODR w Karniowicach). Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na zagrożenia związane z trwającą pandemią, konferencja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Zgłoszenia uczestnictwa można nadsyłać do 1 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na wypełnionej i podpisanej karcie zgłoszenia, do której należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (formularz RODO z wpisaną datą podpisu).

Karty zgłoszenia i formularze RODO można pobrać z załączników.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z formularzem RODO należy przesłać na adres: dawid.madej@modr.pl

Informacje w sprawie konferencji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 285 21 13/14 wew. 253.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

RODO dla uczestników konferencji