Przeskocz do treści

Ubezpieczenie OC

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie, podobnie jak w latach ubiegłych, za pośrednictwem Polskiego Związku Pszczelarskiego, otrzymał ofertę grupowego ubezpieczenia OC od użądleń. W 2022 roku istnieje też dodatkowo możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej, którą ubezpieczony ponosi za produkty pszczele pozyskiwane i odpłatnie wprowadzane do obrotu, takie jak miód, propolis, wosk pszczeli, jad pszczeli, pierzga.

Szczegóły dotyczące warunków ubezpieczenia dostępne są u prezesów bądź skarbników kół.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są tutaj.