Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje, że są jeszcze wolne miejsca na drugi turnus szkolenia w Kamiannej, który odbędzie się w dniach 28. 02. - 01. 03. 2020 r.

Pszczelarze zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o kontakt z biurem Związku:
tel.: 14-629-60-31
lub
e-mail: biuro@pgzptarnow.pl

Zapraszamy do udziału.

1 lutego 2020 r. odbyła się Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie. Organizatorzy, Koło Pszczelarzy w Szynwałdzie i Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie, już po raz szósty zaprosili pszczelarzy do wzięcia udziału w konferencji.

Podobnie jak w latach minionych patronat nad konferencją objął Wójt Gminy Skrzyszów, pan Marcin Kiwior.

Po otwarciu konferencji przez prezesa Koła Pszczelarzy w Szynwałdzie, pana Tadeusza Kuska nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłużonym pszczelarzom. Następnie nastąpiła prezentacja produktów firm Orion oraz Łysoń.

Kolejnym punktem konferencji były wykłady dr Krzysztofa Olszewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas konferencji pszczelarze mogli dokonać zakupów sprzętu pszczelarskiego oferowanego przez firmy Łysoń, Tumidajewicz i Burnat.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi warunków jakie należy spełnić, by móc wziąć udział w projektach zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, informujemy, że od 2020 roku wymagane jest zarejestrowanie rolniczego handlu detalicznego bądź sprzedaży bezpośredniej.

Beneficjenci pomocy w ramach wyżej przywołanych projektów, zgodnie z uchwałą Zarządu PgZP, powinni dokonać takiej rejestracji do 10 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii:

Sprzedaż bezpośrednia - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprzedaż bezpośrednia - Główny Inspektorat Weterynarii

Rolniczy handel detaliczny - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - Główny Inspektorat Weterynarii