Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy organizuje szkolenie pszczelarskie, które podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się w Kamiannej. Szkolenie realizowane będzie w dwóch turnusach: 25 - 27 stycznia oraz 01 - 03 marca 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie przez pszczelarza numeru weterynaryjnego pasieki bądź wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 150 zł/osobę. Zapisów oraz wpłat można dokonać w biurze Związku.

Koło Pszczelarzy w Szynwałdzie oraz Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie zapraszają na V Konferencję Pszczelarską w Szynwałdzie, która odbędzie się 19 stycznia 2019 r. Rozpoczęcie Konferencji nastąpi o godz. 8:30.

Zapraszamy do licznego udziału.

Program:

8:30 - Rozpoczęcie
9:05 - Wręczenie odznaczeń
9:30 - Rozstrzygnięcie "Konkursu pasiek"
9:50 - 10:20 - Przerwa
10:20 - 12:00 - "Ochrona pogłowia pszczół na terenie Małopolski" - dr hab. Paweł Chorbiński
12:00 - 13:00 - Przerwa na posiłek
13:00 - 14:30 - "Ochrona pogłowia pszczół na terenie Małopolski" - dr hab. Paweł Chorbiński

W dniach 19 - 20 listopada w Ciechocinku odbył się XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego. W zjeździe wzięło udział pięciu delegatów Pogórskiego Związku Pszczelarzy, którzy brali aktywny udział w obradach zjazdu.

W wyniku głosowania wybrano nowe władze polskiego Związku Pszczelarskiego. Członkiem Zarządu został prezes Pogórskiego Związku Pszczelarzy, Leszek Bodzioch.

Zjazd podjął również uchwały programowe dla Zarządu Związku na lata 2018 - 2025. Miejmy nadzieję, że wspólna praca nowo wybranych władz przysłuży się do rozwoju polskiego pszczelarstwa. Czytaj dalej... "Walny Zjazd PZP"

Stowarzyszenie "Grupa Odrolnika" zaprasza na konferencję pszczelarską "Bez pszczół nie ma człowieka - utrzymanie ekosystemów dla pszczół oraz odbudowa populacji dzikich zapylaczy", która odbędzie się w sobotę, 20 października w Rzuchowej, niedaleko Pleśnej. Szczegóły konferencji dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia.