Przeskocz do treści

Pracownia chorób owadów użytkowych Instytutu medycyny weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przeprowadza po raz 16 badania dotyczące monitoringu strat rodzin pszczelich na przełomie 2021 i 2022 roku.

Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę dostępną tutaj, lub pobrać ją w formacie pdf a następnie po wypełnieniu przesłać pocztą elektroniczną na adres:

ewa_mazur@sggw.edu.pl

lub tradycyjną na adres:

Instytut Medycyny Weterynaryjnej
ul. Ciszewskiego 8, bud. 23
02-787 Warszawa

Zachęcamy do licznego udziału w badaniu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 marca 2022 roku, przeżywszy 82 lata zmarł Alfred Adamus, wieloletni prezes Koła Pszczelarzy w Szczucinie, członek honorowy Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 25 marca o godzinie 13 w Kaplicy Parafialnej na Cmentarzu w Szczucinie.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie, podobnie jak w latach ubiegłych, za pośrednictwem Polskiego Związku Pszczelarskiego, otrzymał ofertę grupowego ubezpieczenia OC od użądleń. W 2022 roku istnieje też dodatkowo możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej, którą ubezpieczony ponosi za produkty pszczele pozyskiwane i odpłatnie wprowadzane do obrotu, takie jak miód, propolis, wosk pszczeli, jad pszczeli, pierzga.

Szczegóły dotyczące warunków ubezpieczenia dostępne są u prezesów bądź skarbników kół.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są tutaj.

Tradycyjnie na progu nowego sezonu pszczelarskiego Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach i Wojewódzki Związek Pszczelarzy zapraszają wszystkich pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa do uczestnictwa w XXVI Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej.

Konferencja odbędzie się 12 lutego br. (w sobotę) w siedzibie MODR w Karniowicach. Organizatorem konferencji jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Krakowie.

Czytaj dalej... "XXVI Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach"