Przeskocz do treści

18 lutego odbyła się VIII Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie, której organizatorami niezmiennie pozostają Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie oraz Koło Pszczelarzy w Szynwałdzie.

W konferencji, ku wielkiej satysfakcji organizatorów, bardzo licznie uczestniczyli pszczelarze zrzeszeni w Związku jak również niezrzeszeni.

Konferencję otworzył prezes PgZP Leszek Bodzioch, witając przybyłych gości - prezesa oraz kierownika biura Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Następnie prezes PgZP wręczył zasłużonym pszczelarzom odznaczenia.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część wykładowa konferencji. W pierwszej kolejności wykład pt. "Warroza i zgnilec amerykański jako dwie najgroźniejsze choroby pszczół w Małopolsce" wygłosiła dr n. wet. Maria Zoń.

Następnie wykłady pt.: "Najważniejsze aspekty całorocznej gospodarki pasiecznej" oraz "Najczęściej popełniane błędy przez pszczelarzy w prowadzeniu pasieki" zaprezentował mgr Tomasz Kędziora, nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli.

Podczas konferencji swoje stoiska zaprezentowały firmy z branży pszczelarskiej: Łysoń, Burnat oraz Tumidajewicz.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania gospodarzowi Biblioteki Publicznej, w której po raz kolejny odbyła się konferencja, panu wójtowi Marcinowi Kiwiorowi.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie przypomina pszczelarzom, którzy zarejestrowali w Inspektoracie Weterynaryjnym rolniczy handel detaliczny lub sprzedaż bezpośrednią o obowiązku złożenia oświadczenia o prowadzonej działalności. Oświadczenie to składa się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Wzór oświadczenia dostępny jest w zakładce Do pobrania

Do dnia dzisiejszego nie są niestety znane szczegółowe zasady realizacji projektów wsparcia pszczelarstwa w 2023 roku. Informacje płynące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dalekie są od rozstrzygnięcia wielu istotnych zagadnień. Wiele z omówionych poniżej kwestii ma na dzień dzisiejszy charakter projektów i planów. Mimo to, biorąc pod uwagę upływający czas, Zarząd PgZP podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektów na 2023 rok. Czytaj dalej... "Interwencje w sektorze pszczelarskim 2023"

Do biura PgZP wpłynęła z Polskiego Związku Pszczelarskiego oferta ubezpieczenia OC od użądleń. Suma ubezpieczenia wynosi 20 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 40 000,00 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa w porównaniu do zeszłego roku wzrosła i wynosi obecnie 7,00 zł (słownie: siedem zł 00/100) od jednej pasieki, przy czym za jedną pasiekę przyjmuje się pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich. Jeśli na jednym pasieczysku znajduje się więcej rodzin, to każde kolejne rozpoczęte 50 rodzin traktowane jest jako kolejna pasieka. Ponadto rodziny pszczele znajdujące się na różnych pasieczyskach traktowane są jako oddzielne pasieki, mimo, że liczba rodzin na każdym z nich może być niewielka. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia produktu. Składka w bieżącym roku wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście zł 00/100) niezależnie od ilości posiadanych rodzin pszczelich.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są u prezesów Kół.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są tutaj.