Przeskocz do treści

W dniach 26 - 28 stycznia odbył się pierwszy turnus szkolenia realizowanego przez Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie w ramach interwencji I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”.

Uczestnicy szkolenia z zainteresowaniem wysłuchali wykładów Alberta Radwana, Elżbiety Szeligi, Jerzego Samborskiego, Ewy Waś oraz Dariusza Tepera.

Dom Pszczelarza w Kamiannej, który już po raz kolejny gościł pszczelarzy naszego Związku, jest niepowtarzalnym miejscem, gwarantującym zarówno możliwość zdobywania wiedzy pszczelarskiej jak i odpoczynku od codziennych obowiązków.

Już w dniach 1 - 3 marca odbędzie się drugi turnus szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z biurem Związku.

Do biura PgZP wpłynęła z Polskiego Związku Pszczelarskiego oferta ubezpieczenia OC od użądleń. Suma ubezpieczenia wynosi 20 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 40 000,00 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa w porównaniu do zeszłego roku pozostała na tym samym poziomie i wynosi 7,00 zł (słownie: siedem zł 00/100) od jednej pasieki, przy czym za jedną pasiekę przyjmuje się pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich. Jeśli na jednym pasieczysku znajduje się więcej rodzin, to każde kolejne rozpoczęte 50 rodzin traktowane jest jako kolejna pasieka. Ponadto rodziny pszczele znajdujące się na różnych pasieczyskach traktowane są jako oddzielne pasieki, mimo, że liczba rodzin na każdym z nich może być niewielka. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia produktu. Składka w bieżącym roku wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście zł 00/100) niezależnie od ilości posiadanych rodzin pszczelich.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są u prezesów Kół.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są tutaj.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje szkolenie pszczelarskie w ramach działania I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”. Szkolenie zaplanowane jest na dwa trzydniowe turnusy i odbędzie się w Domu Pszczelarza w Kamiannej. Pierwszy turnus odbędzie się w dniach 26 - 28 stycznia 2024 r.

Uczestnikami szkolenia mogą być pszczelarze lub osoby planujące założenie pasieki - o ile złożą właściwe oświadczenie. Niezbędnym warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie numeru EP nadanego przez ARiMR.

W związku z niepełną refundacją kosztów szkolenia pszczelarze biorący w nim udział zobowiązani są do opłacenia części kosztów w kwocie 260,00 zł.

Zapisy na szkolenie możliwe są pod nr tel. Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie 14-629-60-31, za pośrednictwem e-maila biuro@pgzptarnow.pl lub osobiście.

Harmonogram pierwszego turnusu szkolenia: Czytaj dalej... "Szkolenie pszczelarskie ARiMR"