Przeskocz do treści

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje projekt pn. "Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich". W ramach projektu pszczelarze mogą dokonać zakupu ciasta do podkarmiania pszczół współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 197 683,20 zł

Dotacja pozyskana ze środków WFOŚiGW wynosi: 111 120,00 zł

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 października, przeżywszy 78 lat, zmarł Aleksander Marzec, wieloletni członek Koła Pszczelarzy w Bochni oraz delegat na Zjazd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00216971/01 z dnia 2021-10-06 r. dotyczącego zakupu ciasta - pokarmu do dokarmiania pszczół prowadzonego w trybie podstawowym.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Koło Pszczelarzy Skrzyszów serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu tarnowskiego na szkolenia pszczelarskie, które odbędą się w Remizie OSP w Łękawicy.

 

 

Temat szkolenia 25 września 2021r.:

  1. Nawłoć- późne pożytki a przygotowanie pszczół do zimowli.
  2. Wpływ stosowania probiotyków na kondycję zdrowotną i odporność rodzin pszczelich - przegląd doniesień naukowych i doświadczeń własnych
  3. Możliwość wykorzystania dobroczynnych bakterii probiotycznych w profilaktyce zdrowotnej pszczół przed rozwojem zgnilca amerykańskiego

Żywienie pszczół i rola składników pokarmowych w zrównoważonej hodowli

Harmonogram:

  1. Rozpoczęcie 8.30
  2. Przerwa kawowa 10.30 - 10.45
  3. Przerwa obiadowa 12.30 - 13.00
  4. Zakończenie 14.30

Czytaj dalej... "Szkolenie dla pszczelarzy"

European Beekeeping Congress BEECOME to jedno z największych wydarzeń europejskiej branży pszczelarskiej, od lat wspierane przez czołowe autorytety światowego pszczelarstwa. W tym roku, konferencja odbędzie się w całości za pośrednictwem łączy internetowych, umożliwiając udział w międzynarodowej konferencji każdemu pasjonatowi pszczelarstwa na świecie. Organizowana w dniach 20-21 listopada konferencja, to doskonała okazja do wzięcia udziału w dyskusji pomiędzy najbardziej wykwalifikowanymi naukowcami, stowarzyszeniami pszczelarskimi, przedstawicielami weterynarii oraz organizacjami zrzeszającymi pszczelarzy z całej Europy. Beecome to odpowiedź na wciąż rosnące zainteresowanie gospodarką pasieczną, a także wspólne podejście do problemów współczesnego pszczelarstwa pod okiem ekspertów. Czytaj dalej... "8 Europejska Konferencja Pszczelarska BEECOME 2021"